سلام
ظاهرا در ویبولتین 4.2.5 موردی هست که ساعت های جهانی که 30 دقیقه باشند رو 30 دقیقه عقب می برد (مثلا +03:30 تهران می شود عملا +03:00)

برای اصلاح این مورد باید خط 4503 فایل includes/functions.php را پیدا کنید:
کد PHP: [php][php]<span style="color: #000000"> <span style="color: #0000BB">$tzos <span style="color: #007700">= <span style="color: #0000BB">intval<span style="color: #007700">(<span style="color: #0000BB">$vbulletin<span style="color: #007700">-><span style="color: #0000BB">userinfo<span style="color: #007700">[<span style="color: #DD0000">"timezoneoffset"<span style="color: #007700">]);  <br></br><span style="color: #0000BB"> </code></code> جایگزین کنید با:
کد PHP: [php][php]<span style="color: #000000"> <span style="color: #0000BB">$tzos <span style="color: #007700">= <span style="color: #0000BB">floatval<span style="color: #007700">(<span style="color: #0000BB">$vbulletin<span style="color: #007700">-><span style="color: #0000BB">userinfo<span style="color: #007700">[<span style="color: #DD0000">"timezoneoffset"<span style="color: #007700">]);  <br></br><span style="color: #0000BB"> </code></code> تمام!
تست شده و روی انجمن خودم هم اصلاحیه اش انجام شده
منبع وی بی ایران ، نویسنده